• سمنان
  کاراته
  $ 10-15
  به گزارش روابط عمومي فدراسيون كاراته، متاسفانه باخبر شديم محمدباقرآقاميري رئيس كميته فني فدراسيون كاراته كشورمان در غم از دست دادن اخوي گرانقدر خود به سوگ نشسته است.
  مشاهده اطلاعات عمومی
 • البرز
  کاراته
  $ 10-25
  به گزارش روابط عمومي فدراسيون كاراته، متاسفانه باخبر شديم محمدباقرآقاميري رئيس كميته فني فدراسيون كاراته كشورمان در غم از دست دادن اخوي گرانقدر خود به سوگ نشسته است.
  مشاهده اطلاعات عمومی
 • تبریز
  کاراته
  $ 10-20
  به گزارش روابط عمومي فدراسيون كاراته، متاسفانه باخبر شديم محمدباقرآقاميري رئيس كميته فني فدراسيون كاراته كشورمان در غم از دست دادن اخوي گرانقدر خود به سوگ نشسته است.
  مشاهده اطلاعات عمومی
 • اصفهان
  کاراته
  $ 10-15
  مشاهده اطلاعات عمومی